“اولین کارگاه آموزشی تجاری سازی تحقیقات”

 

پیاده سازی و تجاری سازی پژوهش لازمه تحقق اهداف حفاظت از محیط زیست

پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار برگزار می کند:
“اولین کارگاه آموزشی تجاری سازی تحقیقات”
زمان:۹۶/۱۱/۱۸  ساعت۱۱/۳۰–۸/۳۰   
مکان: سالن همایشهای بین المللی سازمان حفاظت محیط زیست واقع در پارک پردیسان
اهم سرفصل دروس:
–  پارک های فناوری
–  مراکز رشد و خوشه ها
–  شرکت های دانش بنیان و تعاونی ها
–  نحوه انعقاد قراردادهای پژوهشی
–  تبدیل ایده به محصول
شرکت برای عموم آزاد و رایگان می باشد.
@pazhoheshkadepaydar