بازدید سرکار خانم دکتر ابتکار از پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار

بازدید سرکار خانم دکتر ابتکار از پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار [1396/01/30]

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست سرکار خانم دکتر ابتکار به اتفاق جمعی از مدیران سازمان در روز دوشنبه مورخ 96/1/28 از بخش‌های مختلف پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار بازدید نمودند.

دکتر معصومه ابتکار با ابراز خرسندی از راه اندازی پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار، بر ضرورت انجام پژوهش‌های کاربردی به عنوان اولویت کاری پژوهشکده تاکید کرد واظهار داشت: این پژوهشکده اهمیت راهبردی برای سازمان حفاظت محیط زیست دارد و باید از همه ظرفیت ها برای توانمندسازی سازمان استفاده کند و بعنوان بازوی پژوهشی برای سازمان حفاظت محیط زیست اهمیت دارد.

طی نشست معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با همکاران پژوهشکدهمحیط زیست و توسعه پایدار، سرکارخانم دکتر ندا سلطانی رئیس پژوهشکده ، گزارشی از اقدامات انجام شده در گروه­های مختلف از جمله ارزیابی و مخاطرات زیست محیطی، تنوع زیستی و ایمنی زیستی، اقتصاد محیط زیست و طرح های پژوهشی در دست اقدام ارائه و برگزاری نشست های علمی، انعقاد تفاهم نامه های همکاری، برگزاری همایش های علمی، کارگاه های آموزشی و انجام طرح های متعدد پژوهشی را از جمله مهمترین اقدامات پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار برشمرد.