بازدید کاوه مدنی معاون بین‌الملل، نوآوری و مشارکت فرهنگی – اجتماعی و مدیران همراه از پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار

امروز یکشنبه مورخ سی ام مهرماه یکهزار و سیصد و نود وشش، پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار میزبان معاون محترم بین‌الملل، نوآوری و مشارکت فرهنگی – اجتماعی بود. در این بازدید که مدیرکل محترم دفتر اقتصاد محیط زیست و توسعه پایدار و معاون محترم دفتر پژوهش سازمان ایشان را همراهی می کردند طی نشست صمیمانه ای با  رئیس، معاونین، کارشناسان و اعضاء هیات علمی پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار دیدگاه ها، نظرات و پیشنهادات حاضرین مطرح گردید. آقای دکتر کاوه مدنی با بیان اهمیت پژوهش های کاربردی دیدگاه های علمی و تخصصی خود را در زمینه های مختلف تخصصی بیان داشتند. خانم دکتر سلطانی ریاست محترم پژوهشکده و آقای دکتر بادام فیروز معاون محترم پژوهشکده با بیان استراتژی های پژوهشکده مبتنی بر نیازمندی های پژوهشی سازمان، خواستار هماهنگی و تعامل بیشتر جهت پیشبرد اهداف عالی سازمان حفاظت محیط زیست شدند. این بازدید حدودا 3 ساعت به طول انجامید و در نهایت با ابراز امیدواری به همکاری های آتی به پایان رسید.