برگزاری نشست تخصصی، نقد و بررسی طرح های انتقال آب بین حوضه ای

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار،نشست تخصصی، نقد و بررسی طرح های انتقال آب بین حوزه ای با حضور مدیران کل و کارشناسان ستادی سازمان حفاظت محیط زیست و اساتید دانشگاه برگزار شد.

✏️  در این نشست که با همت کمیته آب و پساب پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار برگزار گردید، مدیران، کارشناسان و اساتید دانشگاه به بحث و تبادل نظر پرداختند.

✏️ در این نشست دیدگاهها در خصوص چالشها و فرصت های انتقال آب بین حوضه ای به بحث گذاشته شد .

✏️ شرکت کنندگان در این نشست، مدیریت مصرف را جزء مهمترین مواردی دانستند که در دوره جدید مدیریت منابع آب می بایست مورد توجه قرار بگیرد.

✏️ همچنین عدم قطعیت در پیش بینی های انتقال آب و در نظر گرفتن اصول احتیاطی با ظرفیت های قابل اطمینان به بحث و تبادل نظر گذاشته  شد.

✏️ در این نشست علمی، تجاربی که در مطالعات انتقال آب بین حوضه ای و دستورالعمل برای ارزیابی طرح های انتقال آب بود به بحث گذاشته شد.

✏️ همچنین تدوین یک بسته سیاستی و قابل مذاکره با سازمانهای ذیربط با در نظر گرفتن ملاحظات زیست محیطی در خصوص طرح های انتقال آب بین حوضه ای از اهداف این نشست بود.

✏️ بزرگ حداد رئیس پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار، در اختتامیه این نشست، مدیریت دانش را از اهداف مهم پژوهشکده برشمرد و گفت: امیدوارم با برگزاری این نشست ها و کارگاههای آموزشی بتوانیم در زمینه های مختلف علمی با اندیشمندان، اساتید دانشگاه، دانشجویان و کارشناسان همفکری داشته باشیم و ما حصل این نشست ها منجر به بهبود وضعیت محیط زیست در حوزه های مختلف شود.

@pazhoheshkadepaydar