برگزاری کارگاه آموزشی توسط پژوهشکده محیط زیست

پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار برگزار می کند.

کارگاه آموزشی با عنوان “آگاهی رسانی در مورد ایمنی زیستی و نظارت و پایش محصولات تراریخته” هم اکنون (شنبه مورخ 96/6/11 ) در سالن سرو سازمان حفاظت محیط زیست درحال برگزاری است. از علاقمندان دعوت می شود شرکت فرمایند.