برگزاری کارگاه آموزشی توسط پژوهشکده محیط زیست

پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار برگزار می کند.

کارگاه آموزشی با عنوان “آگاهی رسانی در مورد ایمنی زیستی و نظارت و پایش محصولات تراریخته” هم اکنون (شنبه مورخ 96/6/11 ) در سالن سرو سازمان حفاظت محیط زیست درحال برگزاری است. از علاقمندان دعوت می شود شرکت فرمایند.

آخرین مطالب

مقایسه میزان فلزات سنگین سرب و کادمیوم در رسوبات و آمفی پود

مقایسه میزان فلزات سنگین سرب و کادمیوم در رسوبات و آمفی پود رودخانه قره چای...

مطالعه بیشتر

مدل سازی اثرات تغییر کاربری زمین بر خدمات آبی اکوسیستم

مدل سازی اثرات تغییر کاربری زمین بر خدمات آبی اکوسیستم با استفاده از یک سامانه...

مطالعه بیشتر

برآورد ارزش تفریحی پارک قلعه دره سی در جنگل های ارسباران با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط

برآورد ارزش تفریحی پارک قلعه دره سی در جنگل های ارسباران با استفاده از روش...

مطالعه بیشتر

بررسی ساختار و توزیع قدرت در میان نهاد های مسئول در برنامه پنجم

بررسی ساختار و توزیع قدرت در میان نهاد های مسئول در برنامه پنجم توسعه با...

مطالعه بیشتر