برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت حقابه های محیط زیستی به میزبانی پژوهشکده محیط زیست وتوسعه پایدار

 

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار، کارگاه آموزشی مدیریت حقابه های محیط زیستی با همکاری معاونت محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست و به میزبانی پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار در محل سالن بین المللی سازمان حفاظت محیط زیست به مدت دوروز در تاریخ ۱۹ و ۲۰ دی ماه با حضور نمایندگان دستگاههای دولتی، نمایندگان بخش خصوصی، اساتید دانشگاه و کارشناسان و اعضای ستاد احیا دریاچه ارومیه و مدرسین دانشگاه ملبورن استرالیا برگزار گردید.
@pazhoheshkadepaydar