تشکیل دبیرخانه تاسیس سازمان نظام مهندسی محیط زیست در پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار، جلسه مشورتی ایجاد سازمان نظام مهندسی محیط زیست با حضور نمایندگان دانشگاه تربیت مدرس در پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار تشکیل گردید.
در این جلسه  دکتر بزرگ حداد، رئیس پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار از ایجاد دبیرخانه تاسیس سازمان نظام مهندسی محیط زیست در پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار خبر داد و گفت: در صورت ایجاد سازمان نظام مهندسی محیط زیست، برای فارغ التحصیلان رشته های محیط زیست اشتغال زایی می شود.
وی همچنین دیگر مزایای سازمان نظام مهندسی محیط زیست را جذب حمایتهای جهانی، آموزش و توانمندسازی فارغ التحصیلان و انجام طراحی، نظارت، برنامه ریزی، کنترل، پایش و اجرای فعالیت های زیست محیطی برشمرد و گفت: هدف از تشکیل دبیرخانه، اخذ نظرات و جلب حمایت و همکاری تشکل های مردم نهاد، شرکتها، سازمانها، کارشناسان، متخصصین و کلیه دغدغه مندان محیط زیست و موسسات آموزشی و پژوهشی مرتبط، جهت تشکیل این سازمان است.
بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته مقرر است که لایحه پیشنهادی تاسیس این سازمان تا اواخر سال جاری تهیه و تقدیم مسئولین ذیربط شود.
جهت اطلاع از اخبار مربوط به پیشرفت های صورت گرفته در این زمینه و نیز مشارکت در تهیه پیش نویس لایحه ارائه اظهار نظرهای مرتبط ، لطفا از طریق زیر با پژوهشکده همراه باشید.
آدرس تلگرام:
@pazhoheshkadepaydar
آدرس اینستاگرام:
Mohitezist.tosepaydar