تشکیل کمیته آب و پساب با هدف مدیریت منابع آب در جهت حفاظت از محیط زیست, در پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار، کمیته آب و پساب با ایجاد بستری مناسب به منظور تبادل تجربیات و انتقال دانش و فن آوری های جدید در بحث آب و پساب در پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار تشکیل گردید.
بزرگ حداد رئیس پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار، با بیان اینکه امروز بهره برداری های ناپایدار آب در کشور می تواند تالابها، رودخانه ها و دشتهای مارا تحت شعاع قرار دهد گفت:
بررسی نقش مدیریت ناپایدار زمین در نقصان منابع آب و عرضه و تقاضا، آسیب شناسی چالشها و مشکلات فعلی و تهدیدات آینده عدم مدیریت آب در این کمیته بررسی و راهکارهای قابل اجرا برای بهبود شرایط موجود ارائه می گردد.
وی همچنین پدیده هایی مانند فرونشست زمین، فروچاله های عظیم، پدیده گرد وغبار را ناشی از عدم مدیریت آب دانست و گفت : بهره برداری بی رویه از منابع آب در کنار معضلات جهانی تغییر اقلیم،انتشار گازهای گلخانه ای میتواند به بحران منابع آبی کشور دامن بزند.
@pazhoheshkadepaydar