توجه : جذب هیات علمی


توجه  توجه

پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار، در نظر دارد جهت تکمیل کادر هیات علمی خود از میان دانش آموختگان مقطع دکتری تخصصی در رشته های:

۱ – آب کلیه گرایش ها

۲- مهندسی محیط زیست گرایش آلودگی هوا

۳- مهندسی محیط زیست گرایش پسماند

۴- جغرافیا یا منابع طبیعی با تخصص  GIS و Rs

۵- مهندسی شیمی آلی

۶- مدیریت محیط زیست

افراد واجدالشرایط را پس از طی مراحل قانونی جذب نماید. بدین منظور متقاضیان می بایست در فراخوان بهمن ماه ۹۶ جذب دانشگاهها و موسسات آموزش عالی در سامانه نور رضوی ثبت نام نمایند.

اطلاعات بیشتر و تکمیلی و اطلاع رسانی رشته های درخواستی در نوبتهای بعدی جذب در کانال پژوهشکده به آدرس زیر اعلام خواهد شد.

آدرس تلگرام:
@pazhoheshkadepaydar

آدرس اینستاگرام:
Mohitezist.tosepaydar

@pazhoheshkadepaydar