دوره های آموزشی آشنایی با قوانین و مقررات اداری و مالی موسسات آموزشی و پژوهشی

دوره های آموزشی آشنایی با قوانین و مقررات اداری و مالی موسسات آموزشی و پژوهشی [1395/12/01]

برگزاری “دوره های آموزشی آشنایی با قوانین و مقررات اداری و مالی”
(موسسات آموزشی و پژوهشی)
سه شنبه ها – ساعت 11-9
پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار
اهم محورهای دوره آموزشی به شرح زیر است:
قوانین بالا دستی
ساختار و تشکیلات دولت
قوانین و مقررات اداری و استخدامی
اعضای غیر هیات علمی
اعضای هیات علمی
تامین اجتماعی
بازنشستگی
گزینش
بیمه
تخلفات اداری
تکالیف مستخدم و دولت
ارزشیابی
نظام ارتقاء رتبه

آخرین مطالب

مقایسه میزان فلزات سنگین سرب و کادمیوم در رسوبات و آمفی پود

مقایسه میزان فلزات سنگین سرب و کادمیوم در رسوبات و آمفی پود رودخانه قره چای...

مطالعه بیشتر

مدل سازی اثرات تغییر کاربری زمین بر خدمات آبی اکوسیستم

مدل سازی اثرات تغییر کاربری زمین بر خدمات آبی اکوسیستم با استفاده از یک سامانه...

مطالعه بیشتر

برآورد ارزش تفریحی پارک قلعه دره سی در جنگل های ارسباران با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط

برآورد ارزش تفریحی پارک قلعه دره سی در جنگل های ارسباران با استفاده از روش...

مطالعه بیشتر

بررسی ساختار و توزیع قدرت در میان نهاد های مسئول در برنامه پنجم

بررسی ساختار و توزیع قدرت در میان نهاد های مسئول در برنامه پنجم توسعه با...

مطالعه بیشتر