رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در دولت دوازدهم تعیین شد.

رئیس جمهور طی حکمی جناب آقای دکتر عیسی کلانتری را در 22 مرداد 96 بعنوان معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست منصوب کرد. قبل از ایشان سرکار خانم دکتر معصومه ابتکار این سمت را بر عهده داشت.