فصلنامه محیط زیست

پنجاه و هفتمین شماره فصلنامه علمی محیط زیست توسط پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار منتشر شد.

آنچه در این شماره می خوانید:

  • تبیین سازوکارهایی برای طراحی چارچوبی برای استقرار نظام ارزیابی اثر پایداری در ایران
  • نیازسنجی آموزش محیط زیستی معلمان هنرستان های اهواز
  • ارزیابی اثرات حلال های سبز بر محیط زیست
  • شاخص “ردپای اکولوژیک” در سنجش پایداری توسعه شهری( نمونه مورد مطالعه: شهر ساری)
  • ارزیابی دوره آموزشی محیط یار: مطالعه دانش آموزان مقطع ابتدایی شهر اهواز

    برای اطلاع بیشتر و مشاهده اصل مقالات به آدرس فصلنامه مراجعه فرمایید.        WWW.envjournal.com

آخرین مطالب

مقایسه میزان فلزات سنگین سرب و کادمیوم در رسوبات و آمفی پود

مقایسه میزان فلزات سنگین سرب و کادمیوم در رسوبات و آمفی پود رودخانه قره چای...

مطالعه بیشتر

مدل سازی اثرات تغییر کاربری زمین بر خدمات آبی اکوسیستم

مدل سازی اثرات تغییر کاربری زمین بر خدمات آبی اکوسیستم با استفاده از یک سامانه...

مطالعه بیشتر

برآورد ارزش تفریحی پارک قلعه دره سی در جنگل های ارسباران با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط

برآورد ارزش تفریحی پارک قلعه دره سی در جنگل های ارسباران با استفاده از روش...

مطالعه بیشتر

بررسی ساختار و توزیع قدرت در میان نهاد های مسئول در برنامه پنجم

بررسی ساختار و توزیع قدرت در میان نهاد های مسئول در برنامه پنجم توسعه با...

مطالعه بیشتر