فصلنامه محیط زیست

پنجاه و هفتمین شماره فصلنامه علمی محیط زیست توسط پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار منتشر شد.

آنچه در این شماره می خوانید:

  • تبیین سازوکارهایی برای طراحی چارچوبی برای استقرار نظام ارزیابی اثر پایداری در ایران
  • نیازسنجی آموزش محیط زیستی معلمان هنرستان های اهواز
  • ارزیابی اثرات حلال های سبز بر محیط زیست
  • شاخص “ردپای اکولوژیک” در سنجش پایداری توسعه شهری( نمونه مورد مطالعه: شهر ساری)
  • ارزیابی دوره آموزشی محیط یار: مطالعه دانش آموزان مقطع ابتدایی شهر اهواز

    برای اطلاع بیشتر و مشاهده اصل مقالات به آدرس فصلنامه مراجعه فرمایید.        WWW.envjournal.com