معاونین

پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار دارای دو پست معاونت (معاونت پژوهشی و معاونت اداری-مالی) می باشد.

معاون پژوهشی: آقای دکتر جلیل بادام فیروز

– معاونت پژوهشی دارای سه مدیریت امور کتابخانه، مرکز اسناد و اطلاع رسانی / مدیریت امور پژوهش / مدیریت امور آزمایشگاهها.

 

معاون اداری – مالی: آقای دکتر محمد قدیری ابیانه

-معاونت اداری- مالی دارای دو مدیریت برنامه، بودجه و منابع انسانی / مدیریت امور مالی.

آخرین مطالب

مقایسه میزان فلزات سنگین سرب و کادمیوم در رسوبات و آمفی پود

مقایسه میزان فلزات سنگین سرب و کادمیوم در رسوبات و آمفی پود رودخانه قره چای...

مطالعه بیشتر

مدل سازی اثرات تغییر کاربری زمین بر خدمات آبی اکوسیستم

مدل سازی اثرات تغییر کاربری زمین بر خدمات آبی اکوسیستم با استفاده از یک سامانه...

مطالعه بیشتر

برآورد ارزش تفریحی پارک قلعه دره سی در جنگل های ارسباران با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط

برآورد ارزش تفریحی پارک قلعه دره سی در جنگل های ارسباران با استفاده از روش...

مطالعه بیشتر

بررسی ساختار و توزیع قدرت در میان نهاد های مسئول در برنامه پنجم

بررسی ساختار و توزیع قدرت در میان نهاد های مسئول در برنامه پنجم توسعه با...

مطالعه بیشتر