معرفی پژوهشکده

پژوهشكده “محیط زیست و توسعه پایدار” بعنوان مرکز تحقیق و پژوهش های سازمان حفاظت محیط زیست، براساس موافقت قطعي شوراي گسترش آموزش عالي در سال 93 با سه گروه پژوهشي اقتصاد محیط زیست، ارزیابی و مخاطرات محیط زیست، تنوع زیستی و ایمنی زیستی تشكيل گرديد و اساسنامه مربوطه به تصویب شورای گسترش آموزش عالی رسیده است.
ماموریت :
کمک به تحقق اصل پنجاهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به منظور حفاظت از محيط زيست و تضمين بهره مندي صحيح و مستمر از محيط زيست بنحوي كه با حفظ تعادل مناسبات زيستي موجبات توسعه پايدار و بهبود رشد و اعتلاي كيفي زندگي انسان ها فراهم آيد.
اهداف:
– سياست‏ گذاري و تعيين اولويت‏هاي تحقيقات محیط زیست
– مدیریت پژوهش های هدفمند در عرصه فن آوری های نوین زیست محیطی
– تبدیل شدن به یک مرکز علمی پیشتاز برای تقویت امنیت و ارتقا سطح محیط زیست کشور
– حفاظت از منابع پایه و بسترهای زیست محیطی و کمک به توسعه پایدار
– همكاري و ارتباط مستمر با موسسات تحقيقاتي و دانشگاهی داخلي و خارجي از طريق تبادل اطلاعات، ارتقاء و هدايت كاربردي تحقيقات محیط زیست در ساير موسسات
– پیش بینی تغییرات بلند مدت محیط زیست کشور در نتیجه تغییرات جهانی و شفاف سازی شرایط واقعی
– آسیب شناسی و آسیب زدایی از تحقیقات محیط زیست کشور و استخراج گزارش تصمیم سازی از تحقیقات
– مدیریت جریان نوآوری دانش محیط زیست و ایجاد حلقه اتصال بین دانشگاه و محیط زیست و بخش تولید
– ارزیابی و آمایش روش های نوآورانه در حفاظت از محیط زیست
– بهره برداری، نظارت و توسعه ظرفیت زیست محیطی جامعه
از جمله اهداف پژوهشکده می باشند.
اجراي اساسنامه مربوطه با شکل گیری اركان آن، از جمله هيأت امنا، كميسيون دائمي، نمودار سازماني، تشكيلات تفصيلي، آيين‌ نامه‌هاي چهار گانه (استخدام اعضای هیات علمی، استخدام اعضای غیر هیات علمی، مالي معاملاتي، تشکیلاتی) صورت پذيرفته است.