نشست رئیس پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار با معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست

 

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار، آقای دکتر حداد رئیس پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار جهت همکاری و ارائه برنامه های پژوهشکده با آقای شافعی معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست دیدار کرد.

شافعی با بیان اینکه پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار بستر بسیار مناسبی جهت انجام فعالیتهای سازمان حفاظت محیط زیست در سطح کشور است گفت: پژوهشکده می بایست میدان پژوهشی خود را به وسعت دانشگاهها توسعه دهد و در این راه از تمام تخصص های داخلی و خارجی استفاده کند و رقابتی عمل نماید.
وی ضمن اعلام این موضوع که پژوهشکده می تواند تولید علم و محتوا داشته باشد بیان کرد: پژوهشکده میبایست فاصله دانشگاه و صنعت را با محیط زیست کاهش دهد و در این مسیر از تمام قابلیتهای خود برای شناساندن پژوهشکده و ارائه برنامه ها و پتانسیل های خود دریغ نکند.

این مقام مسئول دانشجویان را برای انجام کارهای تحقیقی در پژوهشکده پتانسیل خوبی دانست و گفت، پژوهشکده بعنوان بازوی علمی و تحقیقی سازمان حفاظت محیط زیست می بایست بتواند از این پتانسیل به نحو شایسته استفاده و توانمندی های خود را ارتقاء دهد.

وی همچنین از واگذاری برنامه های پژوهشی، پروژه ها و و همایشهای سازمان حفاظت محیط زیست به پژوهشکده خبر داد.

حداد، رئیس پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار نیز با اظهار این موضوع که اساسنامه‌ و ساختار پژوهشکده به نحوی تعریف شده است که می تواند فعالیت های چشمگیری در حوزه محیط زیست داشته باشد گفت:حوزه محیط زیست بسیار گسترده است، بنابراین سعی خواهیم کرد با برون سپاری فعالیتها، کمبود تخصص را در پژوهشکده جبران کنیم.

وی همچنین از ایجاد کارگروه های تخصصی در پژوهشکده خبر داد و گفت: با ایجاد کارگروه ها میتوانیم برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت را تعریف و در کمترین زمان ممکن به اهداف خود برسیم.
حداد اولویت‌های پژوهشکده را فعالیتها و برنامه های سازمان حفاظت محیط زیست دانست و گفت: پژوهشکده آمادگی دارد تا در تمامی برنامه ها و فعالیت ها در کنار سازمان حفاظت محیط زیست نقش بسزایی ایفا نماید.