نشست علمی پژوهشی دوازدهم تاثیر تولید انرژی های نو ( بادی) بر حیات وحش

نشست علمی- پژوهشی دوازدهم- تاثیر تولید انرژی های نو ( بادی) بر حیات وحش [1395/12/24]

دوازدهمین نشست علمی- پژوهشی-  موضوع  تاثیر تولید انرژی های نو ( بادی) بر حیات وحش در 25 بهمن سال 95 با سخنرانی جناب آقای دکتر طایفه دکترای مدیریت حیات وحش برگزار گردید.