همایش ملی محیط زیست طبیعی 11 تیر 1396

همایش ملی محیط زیست طبیعی

همایش ملی محیط زیست طبیعی از تاریخ 1394/12/10 لغایت 1394/12/10
الی
برگزار کننده: جهاد دانشگاهی محل برگزاری: رشت
محورهای همایش:

مدیریت پایدار منابع طبیعی       مدیریت پایدار جنگل، مرتع و ذخایر ژنتیکی       مدیریت محیط زیستی سواحل
آسیب شناسی منابع طبیعی پایش محیط زیست        شناسایی، معرفی و کاربرد شاخص­های پایش زیستی        تغییرات اقلیمی و منابع محیط زیست        آلودگی محیط زیست        تغيير كاربري اراضي

اقتصاد و محیط زیست

اقتصاد اکولوژیکی اکوسیستم­ها
حسابرسی محیط زیستی منابع طبیعی
مطالعات گردشگری اکوسیستم­ها
زیستگاه ها و مناطق حفاظت شده

تنوع زیستی، حفاظت از زیستگاهها و مناطق حفاظت شده
ارزیابی محیط زیستی زیست بوم­ها
مدل سازی منابع محیط زیستی( آب ، هوا ، خاک)

کاربرد RS و GIS در منابع طبیعی

 

سخنرانان:

آخرین مطالب

مقایسه میزان فلزات سنگین سرب و کادمیوم در رسوبات و آمفی پود

مقایسه میزان فلزات سنگین سرب و کادمیوم در رسوبات و آمفی پود رودخانه قره چای...

مطالعه بیشتر

مدل سازی اثرات تغییر کاربری زمین بر خدمات آبی اکوسیستم

مدل سازی اثرات تغییر کاربری زمین بر خدمات آبی اکوسیستم با استفاده از یک سامانه...

مطالعه بیشتر

برآورد ارزش تفریحی پارک قلعه دره سی در جنگل های ارسباران با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط

برآورد ارزش تفریحی پارک قلعه دره سی در جنگل های ارسباران با استفاده از روش...

مطالعه بیشتر

بررسی ساختار و توزیع قدرت در میان نهاد های مسئول در برنامه پنجم

بررسی ساختار و توزیع قدرت در میان نهاد های مسئول در برنامه پنجم توسعه با...

مطالعه بیشتر