هیئت امنا

هیات امناء پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار شامل 4 عضو حقوقی و 5 عضو حقیقی به شرح زیر است:
اعضاء حقوقی:
1- جناب آقای دکتر عیسی کلانتری – معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست (رئیس هیات امناء)
2- جناب آقای دکتر جلیل بادام فیروز- سرپرست پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار
(دبیر هیات امناء)
3- جناب آقای دکتر مهرداد باقری – معاون دفتر هیات های امنا و هیات های ممیزه و نماینده وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
4- جناب آقای دکتر سعید نمکی – معاون توسعه امور اجتماعی و عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

اعضاء حقیقی:
1- جناب آقای دکتر غلامرضا تاجگردون – رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی
2- جناب آقای دکتر سید محمد مجابی – معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست
3- سرکار خانم دکتر مهناز مظاهری- عضو هیات علمی سازمان پژوهش های علمی، صنعتی ایران
4- جناب آقای دکتر برات قبادیان – عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس
5- جناب آقای دکتر ناصر مهردادی – عضو هیات علمی دانشگاه تهران