پیش نویس اولیه لایحه پیشنهادی تاسیس سازمان نظام محیط زیست

خواهشمند است جهت مطالعه و اعلام نظر در جلسات مشورتی، فایل پیش نویس را از اینجا دانلود نمایید.