چهاردهمین همایش ملی ارزیابی اثرات محیط زیستی ایران 11 تیر 1396

چهاردهمین همایش ملی ارزیابی اثرات محیط زیستی ایران

چهاردهمین همایش ملی ارزیابی اثرات محیط زیستی ایران از تاریخ 1395/09/17 لغایت 1395/09/18
الی
برگزار کننده: پژوهشکده محیط زیست و انجمن ارزیابی محیط زیست ایران محل برگزاری: تهران- سالن همایش های بین المللی محیط زیست
محورهای همایش:
محورهای همایش:
– ارزیابی اثرات توسعه بر محیط زیست
– ارزیابی اثرات محیط زیستی
– ارزیابی اثرات اجتماعی و اقتصادی
– ارزیابی اثرات بهداشتی
– ارزیابی راهبردی محیط زیستی
– ارزیابی اثرات محیط زیستی، مدلها و روشها
و…
سخنرانان:

آخرین مطالب

مقایسه میزان فلزات سنگین سرب و کادمیوم در رسوبات و آمفی پود

مقایسه میزان فلزات سنگین سرب و کادمیوم در رسوبات و آمفی پود رودخانه قره چای...

مطالعه بیشتر

مدل سازی اثرات تغییر کاربری زمین بر خدمات آبی اکوسیستم

مدل سازی اثرات تغییر کاربری زمین بر خدمات آبی اکوسیستم با استفاده از یک سامانه...

مطالعه بیشتر

برآورد ارزش تفریحی پارک قلعه دره سی در جنگل های ارسباران با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط

برآورد ارزش تفریحی پارک قلعه دره سی در جنگل های ارسباران با استفاده از روش...

مطالعه بیشتر

بررسی ساختار و توزیع قدرت در میان نهاد های مسئول در برنامه پنجم

بررسی ساختار و توزیع قدرت در میان نهاد های مسئول در برنامه پنجم توسعه با...

مطالعه بیشتر