کمیسیون دائمی هیات امناء

کمیسیون دائم هیات امناء پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار متشکل از اعضاء حقوقی وحقیقی نامبرده زیر است:
اعضای حقوقی:
1- خانم دکتر ندا سلطانی رئیس (دبیر)
2- دکتر سعید رضایی – معاون دفتر هیات های امنا و هیات های ممیزه و نماینده وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

اعضای حقیقی:
1- آقای دکتر جلیل بادام فیروز- معاون پژوهشی پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار
2- آقای دکتر محمد قدیری ابیانه- معاون اداری مالی پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار
3- آقای مهندس امیر مهاجری طهرانی- رئیس مرکز برنامه ریزی،بودجه و تحول اداری سازمان مرکزی
4- آقای دکتر غلامرضا امینی رنجبر- عضو هیات علمی دانشگاه و مشاور رئیس سازمان
5- آقای دکتر صدرالدین علی پور
6- آقای دکتر محسن دلاویز

آخرین مطالب

مقایسه میزان فلزات سنگین سرب و کادمیوم در رسوبات و آمفی پود

مقایسه میزان فلزات سنگین سرب و کادمیوم در رسوبات و آمفی پود رودخانه قره چای...

مطالعه بیشتر

مدل سازی اثرات تغییر کاربری زمین بر خدمات آبی اکوسیستم

مدل سازی اثرات تغییر کاربری زمین بر خدمات آبی اکوسیستم با استفاده از یک سامانه...

مطالعه بیشتر

برآورد ارزش تفریحی پارک قلعه دره سی در جنگل های ارسباران با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط

برآورد ارزش تفریحی پارک قلعه دره سی در جنگل های ارسباران با استفاده از روش...

مطالعه بیشتر

بررسی ساختار و توزیع قدرت در میان نهاد های مسئول در برنامه پنجم

بررسی ساختار و توزیع قدرت در میان نهاد های مسئول در برنامه پنجم توسعه با...

مطالعه بیشتر