آرشیو

نشست علمی تخصصی اصول مدیریت یکپارچه محیط زیست شهری درکلان شهر تهران

نشست علمی- تخصصی اصول مدیریت یکپارچه محیط زیست شهری درکلان شهر تهران [1395/11/24] به اطلاع...

مطالعه بیشتر

نشست علمی تخصصی آشنایی با شیمی سبز و سنتز ترکیبات هتروسیکل جدید 11 تیر 1396

نشست علمی تخصصی آشنایی با شیمی سبز و سنتز ترکیبات هتروسیکل جدید

نشست علمی- تخصصی آشنایی با شیمی سبز و سنتز ترکیبات هتروسیکل جدید [1395/11/10] به اطلاع...

مطالعه بیشتر