اخبار

دوره های آموزشی آشنایی با قوانین و مقررات اداری و مالی موسسات آموزشی و پژوهشی 11 تیر 1396

دوره های آموزشی آشنایی با قوانین و مقررات اداری و مالی موسسات آموزشی و پژوهشی

دوره های آموزشی آشنایی با قوانین و مقررات اداری و مالی موسسات آموزشی و پژوهشی...

مطالعه بیشتر
نشست علمی پژوهشی سیزدهم راهکارهای مقابله با تغییرات اقلیمی درچارچوب شهرهای تاب آور 11 تیر 1396

نشست علمی پژوهشی سیزدهم راهکارهای مقابله با تغییرات اقلیمی درچارچوب شهرهای تاب آور

نشست علمی- پژوهشی سیزدهم- راهکارهای مقابله با تغییرات اقلیمی درچارچوب شهرهای تاب آور [1395/12/24] نشست...

مطالعه بیشتر
نشست علمی پژوهشی دوازدهم تاثیر تولید انرژی های نو ( بادی) بر حیات وحش 11 تیر 1396

نشست علمی پژوهشی دوازدهم تاثیر تولید انرژی های نو ( بادی) بر حیات وحش

نشست علمی- پژوهشی دوازدهم- تاثیر تولید انرژی های نو ( بادی) بر حیات وحش [1395/12/24]...

مطالعه بیشتر
بازدید سرکار خانم دکتر ابتکار از پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار 11 تیر 1396

بازدید سرکار خانم دکتر ابتکار از پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار

بازدید سرکار خانم دکتر ابتکار از پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار [1396/01/30] معاون رئیس...

مطالعه بیشتر
نشست تخصصی کاربرد فناوری نانو در محیط زیست و آشنایی با جنبه های مختلف آن 11 تیر 1396

نشست تخصصی کاربرد فناوری نانو در محیط زیست و آشنایی با جنبه های مختلف آن

نشست تخصصی کاربرد فناوری نانو در محیط زیست و آشنایی با جنبه های مختلف آن...

مطالعه بیشتر