اخبار

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در دولت دوازدهم تعیین شد.

رئیس جمهور طی حکمی جناب آقای دکتر عیسی کلانتری را در 22 مرداد 96 بعنوان...

مطالعه بیشتر

دوره های آموزشی آشنایی با قوانین و مقررات اداری و مالی موسسات آموزشی و پژوهشی

دوره های آموزشی آشنایی با قوانین و مقررات اداری و مالی موسسات آموزشی و پژوهشی...

مطالعه بیشتر

نشست علمی پژوهشی سیزدهم راهکارهای مقابله با تغییرات اقلیمی درچارچوب شهرهای تاب آور

نشست علمی- پژوهشی سیزدهم- راهکارهای مقابله با تغییرات اقلیمی درچارچوب شهرهای تاب آور [1395/12/24] نشست...

مطالعه بیشتر

نشست علمی پژوهشی دوازدهم تاثیر تولید انرژی های نو ( بادی) بر حیات وحش

نشست علمی- پژوهشی دوازدهم- تاثیر تولید انرژی های نو ( بادی) بر حیات وحش [1395/12/24]...

مطالعه بیشتر

بازدید سرکار خانم دکتر ابتکار از پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار

بازدید سرکار خانم دکتر ابتکار از پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار [1396/01/30] معاون رئیس...

مطالعه بیشتر