انتشارات

فصلنامه محیط زیست 15 شهریور 1396

فصلنامه محیط زیست

پنجاه و هفتمین شماره فصلنامه علمی محیط زیست توسط پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار...

مطالعه بیشتر
تاثیر نفت بر محیط زیست 11 تیر 1396

تاثیر نفت بر محیط زیست

  یکی از روشهایی که برای ایجاد تجربه وآگاهی مورد پژوهی یا بررسی موارد خاص...

مطالعه بیشتر
اقتصاد محیط زیست و منابع طبیعی 11 تیر 1396

اقتصاد محیط زیست و منابع طبیعی

اقتصاد محیط زیست به طور کلی شامل مراحل ذیل می باشد:ارزیابی اهمیت اقتصادی انحطاط محیط...

مطالعه بیشتر