همایش ها

نوزدهمین همایش ملی صنعت و خدمات سبز 

  تاریخ: ۹۶/۱۱/۳۰  ⏰ ۱۳/۳۰- ۸/۳۰  دبیرخانه اجرایی همایش: پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار  مکان: سالن همایشهای...

مطالعه بیشتر

همایش ملی محیط زیست طبیعی 11 تیر 1396

همایش ملی محیط زیست طبیعی

همایش ملی محیط زیست طبیعی از تاریخ 1394/12/10 لغایت 1394/12/10 الی برگزار کننده: جهاد دانشگاهی...

مطالعه بیشتر

چهاردهمین همایش ملی ارزیابی اثرات محیط زیستی ایران 11 تیر 1396

چهاردهمین همایش ملی ارزیابی اثرات محیط زیستی ایران

چهاردهمین همایش ملی ارزیابی اثرات محیط زیستی ایران از تاریخ 1395/09/17 لغایت 1395/09/18 الی برگزار...

مطالعه بیشتر