اخبار

جلسه تالیف کتاب در زمینه مبانی و کاربردهای زیست فناوری نوین و ایمنی زیستی
۲۴ تیر ۱۳۹۷ | ۱۳:۰۹

جلسه تالیف کتاب در زمینه مبانی و کاربردهای زیست فناوری نوین و ایمنی زیستی

اولین جلسه تالیف کتاب در زمینه مبانی و کاربردهای زیست فناوری نوین و ایمنی زیستی در محل سالن جلسات پژوهشکده محیط زیست و توسعه ...

همایش