جلسه هیات امناء پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار

۲۷ مرداد ۱۳۹۷ ۱۱

برگزاری جلسه هیات امناء پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار با حضور دکتر کلانتری ریاست محترم سازمان حفاظت محیط زیست

/file/download/album/1536643547-img-8211.jpg