نشست تخصصی کارگروه زیست فن آوری محیط زیست

۲۲ خرداد ۱۳۹۷ ۰

اولین نشست تخصصی کارگروه زیست فن آوری محیط زیست در سال 1397،  به میزبانی پژوهشکده محیط زیست وتوسعه پایدار در محل سالن اجتماعات سرو برگزار گردید.