اولین همایش ملی و دومین همایش بین المللی علوم محیط زیست، کشاورزی و منابع طبیعی

تاریخ : از ۲۶ مهر ۱۳۹۷ تا ۲۶ مهر ۱۳۹۷

تاریخ ثبت نام : نا‌‌محدود

ظرفیت : بدون محدودیت