ششمین کارگاه آموزشی ایمنی زیستی

مکان : سالن سرو واقع در پارک پردیسان

تاریخ : از ۲۱ شهریور ۱۳۹۷ تا ۲۱ شهریور ۱۳۹۷

تاریخ ثبت نام : نا‌‌محدود

ظرفیت : بدون محدودیت


پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار در راستای توانمند سازی در حوزه ایمنی زیستی پنجمین کارگاه آموزشی ایمنی زیستی برگزار میکند

عنوان : زیست فناوری نوین، ایمنی زیستی و آگاهی بخشی و مشارکت عمومی

مورخ  21/06/97

زمان : 8.30 تا 12.30

مکان: سالن همایش سرو واقع در پارک طبیعت پردیسان

به منظور هماهنگی بیشتر و ثبت نام از طریق آدرس الکترونیک زیر اقدام فرمایید:

izadian.mona@gmail.com

علاقه مندان می توانند پاورپوینت کارگاه های قبل را در آرشیو نشستها مشاهده کنند.

 

پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار

با هماهنگی پروژه توانمندسازی ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران

 

برنامه زمانبندی ششمین کارگاه آموزشی با عنوان:

" زیست فناوری نوین، ایمنی زیستی و آگاهی بخشی و مشارکت عمومی"

 سالن سرو سازمان حفاظت محیط زیست                                                                                        مورخ  21/06/97

عنوان

مدرس

زمان

ثبت نام شرکت کنندگان

8:30 الی 8:45

تلاوت قرآن و سرود جمهوری اسلامی ایران

8:45 الی8:50

تنوع زیستی و حفاظت از آن

دکتر اصغر مبارکی

(عضو کارگروه تخصصی ایمنی زیستی سازمان حفاظت محیط زیست)

8:50 الی 9:35

پرسش و پاسخ

9:35 الی 9:50

پذیرایی

9:50 الی 10

آگاهی بخشی و مشارکت عمومی در پروتکل ایمنی زیستی کارتاهنا

دکتر مطهره محسن‌پور

(عضو هیات علمی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی)

10 الی 11:45

پرسش و پاسخ

11:45 الی 11:55

ناهار و نماز

11:55 الی 12:30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لازم به ذکر است که این کارگاه ها با هماهنگی دفتر آموزش سازمان حفاظت محیط زیست برگزار میشود.