انتخاب پژوهشگر برتر

تاریخ : از ۲۵ آذر ۱۳۹۸ تا ۲۹ آذر ۱۳۹۸

تاریخ ثبت نام : نا‌‌محدود

ظرفیت : بدون محدودیت


به منظور ارج نهادن به دستاوردهای علمی و تحقیقاتی پژوهشگران محیط زیست و شناسایی افراد برتر در انجام فعالیت های علمی و تحقیقاتی، پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار مقارن با هفته پژوهش (آذر ماه ۹۸) جشنواره تجلیل از پژوهشگران برتر سازمان و ادارات کل استانها را برگزار می نماید.