اولین همایش ملی تنوع زیستی

تاریخ : از ۱۹ خرداد ۱۳۹۹ تا ۱۹ خرداد ۱۳۹۹

تاریخ ثبت نام : نا‌‌محدود

ظرفیت : بدون محدودیت


سازمان حفاظت محیط زیست با همکاری پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار، اولین همایش ملی تنوع زیستی را برگزار می کند.