تدوین کتاب آشنایی با مبانی مدیریت زیست محیطی گونه های غیر بومی مهاجم دریایی

۲۵ تیر ۱۳۹۷ | ۱۴:۳۸ کد : ۱۱ اخبار
تعداد بازدید:۹۳۴
پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار با همکاری معاونت محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست، کتاب "آشنایی با مبانی مدیریت زیست محیطی گونه های غیربومی مهاجم دریایی" به منظور آشنایی کارشناسان و محققین در زمینه حفاظت از محیط زیست را در دست تهیه و تدوین دارد.
تدوین کتاب آشنایی با مبانی مدیریت زیست محیطی گونه های غیر بومی مهاجم دریایی

قربان زاده مدیر گروه تنوع زیستی و ایمنی زیستی پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار با اشاره به گسترش و توسعه صنعت آبزی پروری در سواحل و اکوسیستم های آبی کشور در سالهای اخیر که بعضاً با پرورش گونه های غیربومی همراه بوده است وهمچنین لزوم توجه ویژه به تهدیدات احتمالی گونه های مهاجم بر ساختار تنوع زیستی کشورگفت: پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار با همکاری معاونت محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست، کتاب "آشنایی با مبانی مدیریت زیست محیطی گونه های غیربومی مهاجم دریایی" به منظور آشنایی کارشناسان و محققین در زمینه حفاظت از محیط زیست را در دست تهیه و تدوین دارد.

وی مهمترین مباحث این کتاب را تاریخچه گونه های غیربومی و مهاجم در دنیا و کشور، راه های ورود، انتقال، گسترش و تهاجم آنها، اثرات احتمالی اکولوژیک ، اجتماعی و اقتصادی گونه های غیربومی در محیط های جدید، روش های متعارف مدیریت و کنترل گونه های غیربومی، نظارت و پایش گونه های مهاجم وآشنایی با ایجاد سامانه اطلاعات مربوط به گونه های غیربومی و مهاجم دریایی دانست و یادآور شد پس از ویرایش نهایی، طبق برنامه پیش بینی شده کتاب مذکور تا پایان سال 97  چاپ و در دسترس علاقمندان ومتخصصین در این حوزه قرار خواهد گرفت .   


نظر شما :