برگزاری ششمین و آخرین کارگاه ایمنی زیستی توسط پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار

۲۵ شهریور ۱۳۹۷ | ۱۴:۰۵ کد : ۲۴ اخبار
تعداد بازدید:۳۴۳
آخرین کارگاه ایمنی زیستی در تاریخ ۲۱ شهریور در محل سالن همایشهای سرو برگزار گردید.
برگزاری ششمین و آخرین کارگاه ایمنی زیستی  توسط پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار، ششمین کارگاه آموزشی ایمنی زیستی جهت ارتقای آگاهی کارشناسان سازمان حفاظت محیط زیست در 21 شهریور برگزارشد. موضوعات مورد بحث در این کارگاه  شامل تنوع زیستی و حفاظت از آن و همچنین آگاهی بخشی و مشارکت عمومی در مورد پروتوکل کارتاهنا بود که توسط اساتید و اعضای هیات علمی در حضور کارشناسان ، مورد بررسی قرار گرفت.

قربانزاده، عضو هیئت علمی و مدیر گروه ایمنی زیستی پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار در  خصوص برگزاری این سلسه کارگاهها گفت:

این کارگاه ها که با همت پروژه توانمند سازی ایمنی زیستی و به میزبانی پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار از تاریخ 14 شهریور 97 بصورت هفتگی برگزار گردید، با اقبال جمعی کارشناسان حوزه های مختلف سازمان و علاقه مندان خارج سازمانی مواجه شد. در کارگاه های مذکور، مسائل مهمی درخصوص اهمیت زیست فناوری و کاربردهای آن، قوانین و مقررات ملی و بین امللی ، ارزیابی مخاطرات و مدیریت و پایش آن و درنهایت آگاهی بخشی و مشارکت مردمی توسط اساتید مختلف دانشگاهی درقالب سخنرانی های جداگانه ارائه گردید.

وی ضمن اظهار امیدواری از مثمر ثمر بودن کارگاههای ایمنی زیستی در آگاهی بخشی عمومی و تصمیم گیری ها ی سازمان، افزود : این سری از کارگا هها با حضورمیانگین 55 نفر درهر کارگاه و بصورت کلی 2060 نفر ساعت در تاریخ 21 شهریور به پایان رسید و طبق نظر سنجی اعلام شده، میزان رضایت از کیفیت مطالب ارائه شده بالغ بر 75% و میزان رضایت از کیفیت برگزاری دوره ها بالغ بر 80 % اعلام گردید و پیشنهاداتی در خصوص ادامه روند آگاهی بخشی و برگزاری  چنین دوره هایی ارائه گردید.

 


نظر شما :