موافقت دولت با ایجاد ردیف طرح تملک دارایی های سرمایه ای پژوهشکده در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸

۰۵ دی ۱۳۹۷ | ۰۸:۲۱ کد : ۳۳ اخبار
تعداد بازدید:۷۰۳
با ایجاد ردیف طرح تملک دارایی های سرمایه ای برای پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ ،تامین امکانات و تجهیزات، ساماندهی فعالیت های پژوهشی و استاندارد سازی فضای تحقیقاتی پژوهشکده تسهیل می گردد.
موافقت دولت با ایجاد ردیف طرح تملک دارایی های سرمایه ای پژوهشکده در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸

مهندس شهرام شیران زایی معاون اداری و مالی پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار با اعلام این خبر افزود، توجه به راه حل های پژوهشی محور جهت حل چالش ها و مشکلات زیست محیطی کشور نیازمند حضور موثر پژوهشکده در عرصه مطالعات و تحقیقات کاربردی است. جهت نیل به این هدف تامین تجهیزات و امکانات برای پژوهشگران محیط زیست یک ضرورت انکار ناپذیر است.تعامل سازنده سازمان برنامه و بودجه کشور با پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار منجر به ایجاد ردیف بودجه تملک دارایی های سرمایه ای برای پژوهشکده در لایحه بودجه سال 1398 کشور شد.

معاون اداری و مالی پژوهشکده افزود با ایجاد ردیف تملک داراییهای سرمایه ای مشکلات اجرایی پروژه های تحقیقاتی از طریق تامین تجهیزات و امکانات مرتفع خواهد شد و ارتقای کمیت و کیفیت دستاوردهای پژوهشی را خواهیم داشت.


نظر شما :