اخبار

برگزاری بیستمین همایش ملی صنعت و خدمات سبز

بیستمین همایش صنعت و خدمات سبز با حضور معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، سرپرست وزارت بهداشت و درمان، مدیران کشوری و صنایع برگزیده کشور در محل سالن همایش های بین المللی سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد

ادامه مطلب

انتصاب سرپرست معاونت پژوهشی،مدیر امور پژوهش و مدیر گروه تنوع زیستی پژوهشکده

دکتر جلیل بادام فیروز رئیس پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار طی احکامی آقای دکتر اردوان زرندیان را به سمت سرپرست معاونت پژوهشی ، آقای دکتر سید قاسم قربانزاده زعفرانی را به سمت مدیر امور پژوهش و آقای دکتر فرهاد حسینی طایفه را به عنوان مدیر گروه پژوهشی تنوع زیستی و ایمنی زیستی منصوب نمودند.

ادامه مطلب

موافقت دولت با ایجاد ردیف طرح تملک دارایی های سرمایه ای پژوهشکده در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸

با ایجاد ردیف طرح تملک دارایی های سرمایه ای برای پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ ،تامین امکانات و تجهیزات، ساماندهی فعالیت های پژوهشی و استاندارد سازی فضای تحقیقاتی پژوهشکده تسهیل می گردد.

ادامه مطلب

کارگاه تخصصی بررسی تجارب بین المللی تکثیر یوزپلنگ با حضور متخصصان بین المللی و داخلی برگزار شد

در راستای پروژه امکان سنجی بارورسازی آزمایشگاهی یوزپلنگ آسیایی با نظارت معاونت محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست و مشارکت پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار، کارگاه آموزشی بررسی تجارب بین المللی تکثیر یوزپلنگ برگزار شد

ادامه مطلب

مقدمات برگزاری بیستمین همایش ملی صنایع و خدمات سبز

این فرایند بر اساس فراخوان ملی و اطلاع رسانی منجر به ثبت نام اولیه و تکمیل پرسشنامه تعداد ۲۱۷ واحد صنعتی و ۳۶ واحد خدماتی گردید تا بر اساس بررسی شاخص های اعلامی سازمان حفاظت محیط زیست، انتخاب نهایی محقق گردد

ادامه مطلب