هیأت امناء

هیأت امناء پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار شامل 4 عضو حقوقی و 5 عضو حقیقی به شرح زیر است:
اعضاء حقوقی:
1- جناب آقای دکتر عیسی کلانتری – معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست (رئیس هیأت امناء)
2- جناب آقای دکتر جلیل بادام فیروز - رئیس پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار(دبیر هیأت امناء)
3- جناب آقای دکتر عبدالرضا باقری – رئیس مرکز هیأت های امنا و هیآت های ممیزه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و نماینده وزیر
4- جناب آقای دکتر سعید نمکی – معاون توسعه امور اجتماعی و عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

اعضاء حقیقی:
1- جناب آقای دکتر غلامرضا تاجگردون – رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی
2- جناب آقای دکتر سید محمد مجابی –قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور مجلس
3- سرکار خانم دکتر مهناز مظاهری- عضو هیأت علمی سازمان پژوهش های علمی، صنعتی ایران
4- جناب آقای دکتر برات قبادیان –  معاون آموزشی و پژوهشی و فناوری وزیر صنعت و معدن و تجارت 
5- جناب آقای دکتر ناصر مهردادی – عضو هیأت علمی دانشگاه تهران