کارکنان

 

 

نام و نام خانوادگی(برای مشاهده رزومه اعضا بر روی اسامی کلیک فرمایید.)

پست سازمانی

مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

سابقه کار(سال)

پست الکترونیک

عکس

محمد رضا اینالو

کارشناس خدمات مالی

لیسانس

مکانیک جامدات

7

Inallo@rcesd.ac.ir

http://192.168.100.190/images/www/fa/page/editor/2018/1531569546-0055043021.jpg

الهه پورکریمی

کارشناس حقوقی

دکتری

مدیریت محیط زیست – حقوق محیط زیست

14

Pourkarimi@rcesd.ac.ir

http://192.168.100.190/images/www/fa/page/editor/2018/1531569686-0450139328.jpg

کتایون حجتی

کارشناس اقتصاد محیط زیست

فوق لیسانس

اقتصاد محیط زیست

13

K.Hojati@rcesd.ac.ir

لیلا حاجی هاشمی

کارشناس برنامه و بودجه 

فوق لیسانس

مدیریت بازرگانی

11

l_hajihashemi@rcesd.ac.ir

حانیه حسینی راسخ

کارشناس دبیرخانه 

فوق لیسانس

مهندسی منابع طبیعی

5

Hanyieh.rasekh@gmail.com

علیرضا رحمتی

مدیر امور کتابخانه، مرکز اسناد و اطلاع رسانی

دکتری

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

13

ARRahmati@rcesd.ac.ir

http://192.168.100.190/images/www/fa/page/editor/2018/1531569697-0919009700.jpg

شهرام شیران زائی

معاون اداری و مالی

لیسانس

حسابداری

20

shiranzaei@rcesd.ac.ir

http://192.168.100.190/images/www/fa/page/editor/2018/1531569707-aks-0012-231x300.jpg

سید بهاره عظیمی

کارشناس آزمایشگاه

دکتری

شیمی آلی

2

Azimi@rcesd.ac.ir

http://192.168.100.190/images/www/fa/page/editor/2018/1531569716-3874493253.jpg

امید غفاری سرائی

کارشناس خدمات اداری

لیسانس

روابط عمومی

6

O.Ghafari@rcesd.ac.ir

http://192.168.100.190/images/www/fa/page/editor/2018/1531569725-2065075538.jpg

راضیه قیومی

کارشناس امور پژوهش

دکتری

بیولوژی دریا

16

R.Ghayoumi@rcesd.ac.ir

http://192.168.100.190/images/www/fa/page/editor/2018/1531569735-1218695439.jpg

مریم گودرزی

کارشناس امور اداری

فوق لیسانس

مدیریت دولتی- منابع انسانی

9

M.Goodarzi@rcesd.ac.ir

http://192.168.100.190/images/www/fa/page/editor/2018/1531569745-5579787073.jpg

مریم محمودی اصل

کارشناس امور آزمایشگاه ها

فوق لیسانس

زیست شناسی سلولی تکوینی

1  

 

 

شهاب الدین منتظمی

مدیر امور آزمایشگاه ها

دکتری

دامپزشکی

19

Montazamy@rcesd.ac.ir

http://192.168.100.190/images/www/fa/page/editor/2018/1531569757-2909066703.jpg

رویا موسی زاده

کارشناس اقتصاد محیط زیست

دکتری

مدیریت محیط زیست

10

Roya.Mousazadeh@rcesd.ac.ir

http://192.168.100.190/images/www/fa/page/editor/2018/1531569766-0070900493.jpg

محمد مهدی هزارخوانی

مدیر امور مالی

لیسانس

حسابداری

12

Hezarkhani@rcesd.ac.ir

http://192.168.100.190/images/www/fa/page/editor/2018/1531569774-0452548314.jpg

فریبا همتیان خانشیر

کارشناس برنامه ریزی پژوهشی

فوق لیسانس

اقتصاد محیط زیست

18

FaribaHematian@rcesd.ac.ir