تاریخچه

پژوهشکده “محیط زیست و توسعه پایدار” بعنوان مرکز تحقیق و پژوهش های سازمان حفاظت محیط زیست، براساس موافقت قطعی شورای گسترش آموزش عالی با سه گروه پژوهشی اقتصاد محیط زیست، ارزیابی و مخاطرات محیط زیست، تنوع زیستی و ایمنی زیستی تشکیل گردید و اساسنامه مربوطه به تصویب شورای گسترش آموزش عالی رسیده است.


ماموریت :
کمک به تحقق اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور حفاظت از محیط زیست و تضمین بهره مندی صحیح و مستمر از محیط زیست به نحوی که با حفظ تعادل مناسبات زیستی موجبات توسعه پایدار و بهبود رشد و اعتلای کیفی زندگی انسان ها فراهم آید.


اهداف:
– سیاست‏ گذاری و تعیین اولویت‏های تحقیقات محیط زیست
– مدیریت پژوهش های هدفمند در عرصه فن آوری های نوین زیست محیطی
– تبدیل شدن به یک مرکز علمی پیشتاز برای تقویت امنیت و ارتقا سطح محیط زیست کشور
– حفاظت از منابع پایه و بسترهای زیست محیطی و کمک به توسعه پایدار
– همکاری و ارتباط مستمر با مؤسسات تحقیقاتی و دانشگاهی داخلی و خارجی از طریق تبادل اطلاعات، ارتقاء و هدایت کاربردی تحقیقات محیط زیست در سایر موسسات
– پیش بینی تغییرات بلند مدت محیط زیست کشور در نتیجه تغییرات جهانی و شفاف سازی شرایط واقعی
– آسیب شناسی و آسیب زدایی از تحقیقات محیط زیست کشور و استخراج گزارش تصمیم سازی از تحقیقات
– مدیریت جریان نوآوری دانش محیط زیست و ایجاد حلقه اتصال بین دانشگاه و محیط زیست و بخش تولید
– ارزیابی و آمایش روش های نوآورانه در حفاظت از محیط زیست
– بهره برداری، نظارت و توسعه ظرفیت زیست محیطی جامعه
از جمله اهداف پژوهشکده می باشند.
اجرای اساسنامه مربوطه با شکل گیری ارکان آن، از جمله هیأت امنا، کمیسیون دائمی، نمودار سازمانی، تشکیلات تفصیلی، آیین‌ نامه‌های چهار گانه (استخدام اعضای هیات علمی، استخدام اعضای غیر هیات علمی، مالی معاملاتی، تشکیلاتی) صورت پذیرفته است.