نشست تخصصی کارگروه زیست فن آوری

۲۲ خرداد ۱۳۹۷ | ۱۰:۵۹ ۷

اولین نشست تخصصی کارگروه زیست فن آوری محیط زیست در سال 1397 به میزبانی پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار برگزار گردید.

نشست تخصصی کارگروه زیست فن آوری محیط زیست