برگزاری سری کارگاه های ستادی و استانی در پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار (شهریور ۹۷)۴

برگزاری سری کارگاه های ستادی و استانی در پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار (شهریور ۹۷)

کارگاه های ستادی و استانی از اوایل شهریور ماه توسط پژوهشکده محیط زیست آغاز...

جلسه هیات امناء پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار۱۱

جلسه هیات امناء پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار

برگزاری جلسه هیات امناء پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار با حضور دکتر...

انتصاب معاونت مالی و اداری پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار۷

انتصاب معاونت مالی و اداری پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار

معارفه آقای شیران زایی بعنوان معاون مالی وادراری پژوهشکده محیط زیست

نشست تخصصی کارگروه زیست فن آوری۷

نشست تخصصی کارگروه زیست فن آوری

اولین نشست تخصصی کارگروه زیست فن آوری محیط زیست در سال 1397 به میزبانی...

نشست تخصصی کارگروه زیست فن آوری محیط زیست

اولین نشست تخصصی کارگروه زیست فن آوری محیط زیست در سال 1397،  به میزبانی...