کارگاه آموزشی ۴ روزه نوزدهمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست

عنوان فرم
 • 0
 • نام*نام کامل
  1
 • نام خانوادگی*نام کامل
  2
 • ایمیل*آدرس صحیح ایمیل
  3
 • تلفن همراه*نام کامل
  4
 • لطفا دوره های مورد نظر خود را از فهرست زیر انتخاب فرمایید.
  لطفا به این موضوع توجه داشت باشید در هر ساعت امکان انتخاب یکی از کارگاه ها وجود داد.
  5
 • روز اول
  6
 • ۱۴ اسفند ساعت ۱۱ تا ۱۳*فقط یکی انتخاب کنید
  بوم گردی در مناطق تحت حفاظت (مهندس هادی)
  بیماری های مشترک انسان و حیات وحش (دکتر منتظمی)
  7
 • ۱۴ اسفند ساعت ۱۴ تا ۱۶*فقط یکی انتخاب کنید
  ارزیابی ریسک و کاهش فاجعه در مخاطرات محیط زیست طبیعی (دکتر سرخیل)
  آشنایی با قوانین تالاب ها(مهندس بازگیر)
  8
 • روز دوم
  9
 • ۱۵ اسفند ساعت ۹ تا ۱۱*فقط یکی انتخاب کنید
  ضوابط استقرار و مدیریت سبز (حمید جلالوندی)
  اقتصاد سبز و چالش های آن (عابدی- پناهی)
  10
 • ۱۵ اسفند ساعت ۱۱ تا ۱۳*فقط یکی انتخاب کنید
  مسئولیت اجتماعی و نقش آن در حل چالش های محیط زیست (دفتر مشارکت مردمی)
  مدیریت پسماندها صنعتی و خطرناک در واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی و پسماندها خطرناک (پژوهشکده محیط زیست)
  11
 • ۱۵ اسفند ساعت ۱۴ تا ۱۶*فقط یکی انتخاب کنید
  کارگاه آموزشی آشنایی با نظام اندازه گیری، گزارش دهی و راستی آزمایی (MRV) برای گازهای گلخانه ای و اجرای پایلوت در بخش انرژی (خانم پورعابدین)
  الگوی های نوین مسئولیت اجتماعی نهادهای غیر انتفاعی (مشارکت مردمی)
  12
 • روز سوم
  13
 • ۱۶ اسفند ساعت ۹ تا ۱۱*فقط یکی انتخاب کنید
  ارزیابی چرخه عمر محصول (LCA) (آقای دکتر الماسی)
  آخرین استانداردها و روش های طراحی سیستم های فیلتراسیون صنعتی به منظور کاهش آلایندگی های ناشی از صنایع معدنی به همراه آخرین پیشرفت های جهانی در این زمینه (آقای رحیمی)
  14
 • ۱۶ اسفند ساعت ۱۱ تا ۱۳*فقط یکی انتخاب کنید
  خبررسانی در حوزه محیط زیست (دکتر احسان محمدی)
  سنجش عملکرد محیط زیستی در صنایع (دکتر الماسی)
  15
 • ۱۶ اسفند ساعت ۱۴ تا ۱۶*فقط یکی انتخاب کنید
  مهندسی باطله های معدنی و کارخانه های فرآوری (دکتر شیردم)
  آشنایی با کنوانسیونهای حوزه مدیریت پسماند (خانم دکتر عباسی)
  16
 • روز چهارم
  17
 • ۱۷ اسفند ساعت ۹ تا ۱۱*فقط یکی انتخاب کنید
  تهیه فهرست انتشار آلاینده های هوا – معرفی منابع ساکن و متحرک عمده کلانشهرها (آقای بیگدلی)
  کاربرد بیوتکنولوژی در محیط زیست (خانم حیدری)
  18
 • ۱۷ اسفند ساعت ۱۱ تا ۱۳*فقط یکی انتخاب کنید
  پیمان جهانی محیط زیست (خانم نرگس صفار)
  تغییر اقلیم و اثرات آن بر کشور (خانم عزیزی)
  19