روز جهانی حیات وحش و شیوع بیماری کرونا

۱۹ اسفند ۱۳۹۸ | ۱۱:۰۹ کد : ۶۱ اخبار
تعداد بازدید:۴۷۵
روز جهانی حیات وحش و شیوع بیماری کرونا

این روزها که تب ویروس کرونا داغ است، موضوعات و مواردی که بر بهبود بخشــیدن وضعیت زندگی، رشد و ارتقای جسم و روان انسان­ها اثرگذار است، دارای اهمیت و تاکید بیشتری خواهد بود. همچنین هشداری است در زمینه چالش­ها و نقض­های صورت گرفته که زندگی افراد را با تهدید و نگرانی روبه رو می­سازد. سلامت جسم و روان افزون بر اینکه در زندگی بشــر از اهمیت و جایگاه ویژه­ای برخوردار است، به عنوان یکی از حقوق اساســی بشری دانسته می­شود. هرچند حق سلامت بشــر با سایر حقوق و نیازهای بشــری پیوند دارد، اما مهمتر اینکه این حق اساسی با حیات بشــر پیوند بســیار محکم داشــته و در واقع برخورداری از حق سلامتی به معنای تأمین و حفظ حق حیات بشر است. سازمان بهداشت جهانی نیز بالاترین درجه استانداردهای قابل دسترسی برای تأمین سلامتی افراد را به عنوان حق بنیادین بشری در اساسنامه خود گنجانیده و آن را به رسمیت شناخته است. ضرورت حفظ بقا و داشتن انسان و جامعه سالم ایجاب می­کند که در برابر هرآنچه که زندگی و سلامت انسان را مورد تهدید قرار می­دهد یا برای دوام و بقای آن اثرگذار اســت، بی تفاوت نباشیم.

با نگاهی به اســناد و متون معتبر علمی می­توان دریافــت که حفظ محیط زیســت و توجه به تأمین سلامت آن و حرکت در جهت دســتیابی به محیط ســالم، از حقوق اساســی بشــر و در راستای حق سلامت است. با نگاهی به وضعیت فعلی محیط زیست در می­یابیم که انسان در بهره­برداری از طبیعت و محیط پیرامون به مسئولیت خود در حفظ و حراســت از آن به درستی عمل نکرده است. شاهد این ســخن، بحران­های عظیم محیط زیستی و اکنون ویروس کرونا اســت که حیات بشر دچار آن شده اســت و گویای این واقعیت مهم است که بشر در داد و ستد خود با محیط زیست، راه خطرناک و مهلکی را در پیش گرفته که نتیجه آن چیزی جز به خطر افتادن سلامت و حیات انسان و دیگر موجودات نخواهد بود.  اندکی تأمل و تفکــر در آمارهایی که همه روزه در مــورد وضعیــت محیط زیســت بیان می­شــود کافی است تا انســان خود را بر لب پرتگاهی احســاس کند که ساخته و پرداخته خود اوست.

بسیاری از ویروس‌هایی که در سال‌های اخیر با آن‌ها روبه‌رو شدیم، به صورت مستقیم یا غیر مستقیم از حیات وحش منشا گرفته بودند. شیوع بیماری­های ابولا، HIV، سندرم تنفسی حاد بسیار سخت (سارس) و کرونا به دلیل تجاوز انسان­ها به حریم زیستگاه‌های حیات‌وحش و افزایش احتمال تماس انسان با ویروس‌هایی بوده که قبلا در جوامع بشری دیده نشده است. در بحران فعلی، کارشناسان سوالی را مطرح می نمایند که آیا امکان دارد که شیوع ویروس کرونا نقطه عطفی در تلاش های جهانی برای پایان دادن به تجارت غیرقانونی حیوانات وحشی و حفظ محیط زیست و به دنبال آن حفاظت از سلامت عموم باشد؟

صندوق حیات وحش برای طبیعت در بیانیه‌ای می گوید، این بحران سلامتی باید هشداری باشد مبنی بر این که استفاده غیرقابل کنترل از حیات وحش جهت مصارف غذایی و دارویی باید متوقف شود. چین به عنوان بزرگترین بازار استفاده مستقیم و فرآورده­های حیات وحش به طور مسلم نقش پیشرو را در این راستا دارد. در حال حاضر این کشور تجارت حیات وحش را در سراسر این کشور ممنوع کرده و امید است با بازنگری قانون تجارت حیات وحش این رویه دائمی بوده و در سرتاسر جهان از جمله ایران اجرا گردد.

در سال جاری روز جهانی حیات وحش (World Wildlife Day) در ۳ مارس برابر با ۱۲ اسفند، تحت تاثیر شیوع بیماری کرونا و نقش انسان­ها در انتقال ویروس­ها از حیات وحش به جوامع بشری قرار گرفته بود.  

به نظر می­رســد زمان آن فرا رسیده است که مردم جهان با هر اهرمی که در دست دارند، بــرای جلوگیری از آسیب بیشتر به محیط زیست و حیات وحش تلاش کنند تا سلامت بشر به خطر نیفتد. ایــن اقدامات می­تواند از آگاهی­رســانی بــه تصمیم گیران و برنامه ریزان کشــورها تا فرد فرد اقشار جامعه باشــد. زمانی کــه این آگاهی­ها به خواســت جمعی مردم بدل شــود، دولت­ها نیز ناچار این خواسته ها را پذیرفته و صاحبان ســرمایه نیز ناچار به تغییر رویه و کنار آمدن با شرایط جدید می­گردند.

 

 


نظر شما :