به گزارش روابط عمومی پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار، جشنواره پژوهشگران برتر وبژه پرسنل سازمان حفاظت محیط زیست در سال ۹۹ برگزار گردید.

دومین حشنواره پژهشگران برتر محیط زیست کشور با تقدیر معاون رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست از برگزیدگان، بصورت مجازی برگزار گردید.

۲۶ آذر ۱۳۹۹ | ۱۳:۱۸ کد : ۷۹ اخبار
تعداد بازدید:۴۲۴
دومین حشنواره پژهشگران برتر محیط زیست کشور  با تقدیر  معاون رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست از برگزیدگان، بصورت مجازی برگزار گردید.

جلیل بادام فیروزرئیس پژوهشکده محیط زست و توسعه پایدار، با اشاره به اینکه پژوهش و تحقیقات کاربردی در زمینه محیط زیست نقش حیاتی برای ایجاد توسعه پایدار دارد گفت: در راستای تجلیل از برترین های پژوهش در حوزه محیط زیست جشنواره تقدیر از برگزیدگان برتر بصورت مجازی در هفته محیط زیست برگزار گردید.

وی با اشاره به اینکه جشنواره امسال دومین جشنواره برگزار شده توسط پژوهشکده می باشد خاطر نشان کرد: فرآیند انتخاب مطابق با سالهای گذشته از مردادماه سال جاری آغاز و به مدت 2 ماه پس از فراخوان عمومی در سطح پرسنل محیط زیست کشور ، بررسی جامع مدارک و مستندات پژوهشی متقاضیان در دو بخش پژوهشگران برتر و ادارات کل برگزیده توسط کمیته داوران انجام و نتایج به شرح ذیل اعلام گردید.

پژوهشگر رتبه اول، سرکار خانم سیده معصومه موسوی از دانشکده محیط زیست

پژوهشگر رتبه دوم، جناب آقای محمد جواد رحیمی از مرکز ملی هوا و اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست

پژوهشگر رتبه سوم، جناب آقای حمید رضا سوداگر از اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی

اداره کل برگزیده اول, اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

اداره کل برگزیده دوم، اداره کل حفاطت محیط زیست استان یزد

بادام فیروز با بیان اینکه مشارکت پژوهشگران در ادارات کل 72%، ستادی14% و مراکز علمی- پژوهشی سازمان 14% بوده است.که  از نظر حوزه تخصصی 68% در زمینه محیط زیست انسانی، 14% در حوزه محیط طبیعی و 18% از سایر حوزه ها بودگفت: انتظار می رود درسالهای آتی شاهد مشارکت فعالتر پرسنل در سطح سازمانی و ادارات کل در خصوص ارایه دستاوردهای پژوهشی از سوی پژوهشگران شاغل در سازمان باشیم تا بتوان چالشهای محیط زیست را با اصل پژوهش و فن آوری های جدید به فرصت تبدیل نماییم.

شایان ذکر است پژوهشگران و ادارات کل برگزیده ازسوی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست مورد تقدیر قرار گرفتند.

رئیس پژوهشکده محیط زیست با اشاره به درخواست های متعدد متخصصان حوزه محیط زیست در خارج از سازمان جهت شرکت در این جشنواره، اظهار امیدواری کرد که بتوان در سال آینده فرصتی ایجاد نمود تا به واسطه دستاوردهای پژوهشی در زمینه محیط زیست از این پژوهشگران نیز تجلیل نمود تا سرآغازی در جهت همکاری های بیشتر در رفع مشکلات زیست محیطی کشور گردد.


نظر شما :