اخبار - آرشیو

انتصاب سرپرست معاونت پژوهشی،مدیر امور پژوهش و مدیر گروه تنوع زیستی پژوهشکده

دکتر جلیل بادام فیروز رئیس پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار طی احکامی آقای دکتر اردوان زرندیان را به سمت سرپرست معاونت پژوهشی ، آقای دکتر سید قاسم قربانزاده زعفرانی را به سمت مدیر امور پژوهش و آقای دکتر فرهاد حسینی طایفه را به عنوان مدیر گروه پژوهشی تنوع زیستی و ایمنی زیستی منصوب نمودند.

ادامه مطلب

موافقت دولت با ایجاد ردیف طرح تملک دارایی های سرمایه ای پژوهشکده در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸

با ایجاد ردیف طرح تملک دارایی های سرمایه ای برای پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ ،تامین امکانات و تجهیزات، ساماندهی فعالیت های پژوهشی و استاندارد سازی فضای تحقیقاتی پژوهشکده تسهیل می گردد.

ادامه مطلب

کارگاه تخصصی بررسی تجارب بین المللی تکثیر یوزپلنگ با حضور متخصصان بین المللی و داخلی برگزار شد

در راستای پروژه امکان سنجی بارورسازی آزمایشگاهی یوزپلنگ آسیایی با نظارت معاونت محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست و مشارکت پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار، کارگاه آموزشی بررسی تجارب بین المللی تکثیر یوزپلنگ برگزار شد

ادامه مطلب