اخبار - آرشیو

برگزاری بیستمین همایش ملی صنعت و خدمات سبز

بیستمین همایش صنعت و خدمات سبز با حضور معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، سرپرست وزارت بهداشت و درمان، مدیران کشوری و صنایع برگزیده کشور در محل سالن همایش های بین المللی سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد

ادامه مطلب