اخبار - آرشیو

سازمان حفاظت محیط زیست با همکاری پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار، اولین همایش ملی تنوع زیستی را برگزار می کند.

رئیس پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار از برگزاری اولین همایش ملی تنوع زیستی با همکاری معاونت محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست در خرداد ماه ۹۹ خبرداد.

ادامه مطلب