اخبار

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار، جشنواره پژوهشگران برتر وبژه پرسنل سازمان حفاظت محیط زیست در سال ۹۹ برگزار گردید.

دومین حشنواره پژهشگران برتر محیط زیست کشور با تقدیر معاون رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست از برگزیدگان، بصورت مجازی برگزار گردید.

ادامه مطلب