آرشیو نشستها

آرشیو نشستها به قرار زیر است . برای دریافت پاورپوینت ، بر روی هر عنوان کلیک کنید:
 
عنوان  زمان 

کارگاه آموزشی اول- زیست فناوری نوین در حوزه محیط زیست، ایمنی زیستی و قوانین ملی و بین‌المللی

ppt1 

ppt2

ppt3

14/5/97

کارگاه آموزشی دوم- زیست فناوری نوین، ایمنی زیستی و بررسی ارزیابی مخاطرات احتمالی زیست محیطی (شماره 1)

21/5/97
کارگاه آموزشی سوم-زیست فناوری نوین، ایمنی زیستی و بررسی ارزیابی مخاطرات احتمالی زیست محیطی (شماره 2) 28/5/97

کارگاه آموزشی چهارم- زیست فناوری نوین، ایمنی زیستی و مدیریت مخاطرات احتمالی زیست محیطی

 7/6/97

کارگاه آموزشی پنجم-زیست فناوری نوین، ایمنی زیستی و پایش مخاطرات احتمالی زیست محیطی

14/6/97

کارگاه آموزشی ششم-زیست فناوری نوین، ایمنی زیستی و آگاهی بخشی و مشارکت عمومی

 21/6/97

 

 

زنگ های آموزشی :

عنوان زمان

آشنایی با آلودگیهای مختل کننده محیط زیست و رسالت ما

10/2/97
   

 

کارگاههای ستادی و استانی :

عنوان زمان

کارگاه اصول اورژانسی حیوانات وحشی

3/6/97 لغایت 4/6/97

کارگاه آموزشی مدیریت زیستگاهها

5/6/97لغایت 6/6/97

کارگاه تخصصی آشنایی با روشهای نوین تخمین جمعیت و سرشماری خزندگان و دوزیستان

10/6/97 لغایت 11/6/97

کارگاه تخصصی روند توسعه و اثراتآن در مناطق حفاظت شده

12/6/97 لغایت 13/6/97

 

دوره آموزشی :

 تبین بسته آموزشی محیط زیست ویژه مربیان کودکان پیش دبستانی

15/7/97